Apskaidrota cilvēka apzināšanās

OM DRAM DRAM DATTATREIJA DŽĪVANMUKTA – GĪTA Dzīves laikā atbrīvotā dziesma. Mangalam. Ved mani no nereālā uz reālo, ved mani no tumsas Gaismā, ved mani no nāves uz nemirstību! 1. Atkal un atkal es pazemīgi slavēju TO vareno Būtni, kas caurstrāvo visu esību, mirdz visā kā apziņa, mūžīgi brīva, visu darbību lieciniece, īstenā zināšana, un ne ar ko neatšķirīga no manas personīgās augstākās Patības. 2. Džīvanmukta nozīmē, ka, vēl ķermenim esot, ir sasniegta atbrīve. Tas nozīmē noteiktu apziņas stāvokli. Šis apziņas stāvoklis nav salīdzināms ar fiziskā ķermeņa nāvi, jo, ja tāds atbrīvotas apziņas stāvoklis iestātos fiziskā ķermeņa nāves brīdī, tad jau tas būtu arī sasniedzams dzīvniekiem, tādiem kā suņi un cūkas. 3. Džīva (dvēsele, individuālais es), tas ir tas pats Dievs, Patība, Šiva, ES. Tādējādi Džīva vēro sevi visās būtnēs un izjūt vienotību ar visu esošo. Tas, kurš redz tikai šo īstenību, dzīvē skaitās Džīvanmukta – atbrīvotais, dzīves laikā. 4. Kā saule izgaismo visu Pasauli, tā arī visu Visumu caurstrāvojošais un no tā neatdalāmais Brahmans (Dievs), apspīd visu esību. Tas, kurš to apzinās, tas skaitās Džīvanmukta – atbrīvotais dzīves laikā. 5. Kā Mēness, atstarojoties ezera, upju,...

Continue reading

Agāma

*** AGĀMA ATMA SAKŠATKĀRA (Visaptverošas zināšanas) Šrī Bhagavāna svētība. Šī ir Atma Sakšatkāra, kuru pasniedza Išvara, īstenais ES (Visa Absolūtais, Mūžīgais, Augstākais), savam dēlam Guham. TEKSTS 1-2. ES nodošu Tev, ak Guha, metodi ar kuras palīdzību var skaidri apzināties bezpazīmju, nejūtamo, smalko un visu caurstrāvojošo Absolūtu. Sasniegušais šo apzināšanos pats kļūst par Šivu. Agrāk, par šo, nekam nebija teikts. Tagad klausies! 3. Šī metode tiek nodota Guru pēctecībā, un tā vēl nav skaidrota dažadajās  filosofijas sistēmās. Tās mērķis ir paglābt cilvēku no sansāras skavām. Tā ir transcendentāla un derīga visiem. 4.-5. “ES esmu Tas- (VIŅŠ), kas ir klātesošs visos, Dvēsele visam, atrodos visur un visā, pāri visiem izpratnei esošu princibu pamatā, visu vadošs, pārāks par runāšanu un prātu, bez vārda.” Tā vēlams paklanīties, tai pašā laikā, noturot prātu pilnīgā mierā. 6.-7. TAS, kuram nav īpašību, Absolūtās zināšanas, mūžīgais, nesatricināmais, bezgalīgais, neizsakāmais, kuram nav formas, TAS nav kādu cēloņu sekas, Tas, kuram nav nekādu analoģiju, nemirstošais,...

Continue reading

Padmasambhavas padoms vecajam vīram

* * * Kad varenais skolotājs Padmasambhava atradās Lielajā Ritodā Samjē pilsētā, viņam gada garumā kalpoja kāds neizglītots vīrs vārdā Šerabs Gjalco, 61 gadu vecs, kuram bija liela ticība un dziļa cieņa pret skolotāju. Visu savu kalpošanas laiku ne reizi viņš nelūdza skolotājam Mācību, un skolotājs viņam arī neko nepiedāvāja. Pēc gada, kad skolotājs gribēja aizbraukt, šis cilvēks viņam dāvināja mandalu, izgreznotu ar ziediem. Vīrs teica – Vareno Skolotāj! Pavērs pret mani savu labestību. Vispirms, es esmu neizglītots, otrkārt, mans prāts nav izcils, treškārt, es esmu vecs un mani ķermeņa elementi ir nodiluši. Lūdzu tevi, iedod man vecam vīram, kas stāv nāves sliekšņa priekšā, mācību viegli saprotamu, kura ir spējīga pilnībā novērst šaubas, lai tā ir vienkārša realizācijai un praksei, un kura varētu man palīdzēt nākošajās dzīvēs. Skolotājs pavērsa savu ceļa spieķi vecā vīra sirds virzienā un izteica šādu pamācību: „Klausies vecais vīrs! Ieskaties savā apzināšanās apskaidrotajā prātā. Tam nav ne sejas, ne krāsas, ne vidus, ne malas.  Vispirms – tas nekad nav dzimis, tas ir tukšs. Otrkārt, tam nav atrašanās vietas, tas ir tukšs. Treškārt,...

Continue reading